Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vallások összehasonlítása-röviden

 1. A vallások közös istene?

- Az ideál • minden vallás egyazon Istenben hisz, csak a neve más.

- A tények • a vallások istenképe kizárja egymást.

Például

• zsidóság: egy Isten van, aki megismerhető,

• iszlám: egy Isten van, aki megismerhetetlen,

kereszténység: egy Isten van, aki Fia által tesz mindent, a Szentlélek közvetítésével, 

• mormon vallás: sok isten van, isten ember volt, ember istenné válhat,

• hinduizmus: a világ együtt az Istenség, vagy az Istenség része,

• buddhizmus: az istenekkel, ha vannak is, nem kell foglalkozni.

 

2. A vallások lényegi egysége?

- Az ideál • minden vallás lényegében egy, nem zárják ki egymást.

- A tények • erkölcsi elvárásokban nagyon sok a közös

 • de egymást kizáró tanaik miatt elutasítják egymást, mint teljes igazságot, érvényes üdvutat.

Például

Jézus szerint nincs más út az Atyához, csak Ő maga;

• Krisna a vallás minden változatának feladását és az ő odaadó szolgálatát követeli;

• Mohamed szerint az iszlám az utolsó és teljes kinyilatkoztatás;

• Buddha szemében pedig az összes istenhívő vallás illúziók áldozata.

 

3. A vallások közös célja?

- Az ideál • a vallások más úton, de egyazon cél felé visznek, mindegy, melyiken járunk.

- A tények • ahány vallás, annyi cél; eltérő problémafelvetések, megoldási javaslatok stb.

Például

• kereszténység: aki Jézusban hisz, annak örök élete van, Istennel lesz a mennyben, de már a földön is kapcsolata van Istennel; 

• buddhizmus: aki megvilágosodik és meghal, egyszer s mindenkorra, végleg meghalhat,

többé nem kell újraszületnie;

• mormon vallás: a hithű és aktív mormonok felmagasztosulva istenek és istennők lesznek;

• hinduizmus: az istentudatot megvalósítónak a személyisége beleolvad az istenségbe.

 

4. Az ember problémája

A vallások szerint

• vagy metafizikai: anyagi lét, ismerethiány (gnózis), illúziók (hinduizmus, buddhizmus),

• vagy erkölcsi: az isteni parancsok nem ismerete, engedetlenség, lesz számonkérés

(zoroasztrianizmus, iszlám, bahá'í).

A kereszténység szerint

• erkölcsi és metafizikai is: az öntörvényűvé vált ember elszakadt Istentől,

az alaptermészete romlott meg, a világot magával rántotta, lesz számonkérés.

 

5. A vallások megoldási javaslatai

A vallások szerint

• a titkos ismeretek egyesek beszerezhetők (gnózis);

• a tudatot lehet manipulálni (hinduizmus, buddhizmus);

• az isteni parancsoknak engedelmeskedni kell (zoroasztrianizmus, iszlám, bahá'í);

• szolgálat, törvények, szertartások, karizmák stb. (ker. szekták).

A kereszténység szerint

• az evangélium: mit tett Krisztus az emberért (helyettes váltság); az ebben való erkölcsi döntés (hit) belső átalakulást hoz (újjászületés), ami megmutatkozik a hívő cselekedeteiben: a Tóra szerint él Istennek tetsző életet. Ez az egész világ megújulásának is kezdete.

 

6. Az igazság és megnyilvánulása

A vallások szerint

• a természetben (taoizmus, sintó, wicca),

• isteni eredetű könyvekben (iszlám, bahá'í, szikh),

• egy misztikus tudatállapotban (hinduizmus, buddhizmus),

• az igazság abszolút (iszlám, buddhizmus), vagy relatív (hinduizmus, taoizmus, sintó,

szikh, bahá'í, wicca).

A kereszténység szerint

• részben megismerhető a természetből, a lelkiismeretből; de kibontható a Tórából;

• teljesen megnyilvánult Krisztusban, és ez jelenik meg az újjá született emberben;

• az igazság abszolút és személyes (Isten). Összhangban van a Szentírással.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.