Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az üdvösség útja

 III. Az üdvösség útja

Az üdvösség útja Mohamednél
A mohamedánok soha nem vitázhatnak a Korán fölött. Jó azonban, ha minél többet tudnak belőle kívülről. A mohamedanizmus öt fő vallási kötelességet vés az ember szívébe. Ezekkel vezeti Mohamed követőit az üdvösség útján: 
     1. „Nincs isten Allahon kívül, és Mohamed az ő prófétája.” – hitvallás.

     2. Az imádság: mondd el a rituális imádságot és végezd el a rituális tisztulást ötször napjában.

     3. A böjtölés: Ramadán hónapban, minden nap napkeltétől napnyugtáig. 

 

     4. Az alamizsnálkodás: fizesd meg az alamizsna-adódat.

 

     5. A zarándoklás: életedben legalább egyszer el kell zarándokolnod Mekkába. 

De megtörténhet, hogy az öt fő kötelesség legszigorúbb betartása is hiábavaló, mert mindenki felett ott lebeg a hideg könyörtelen végzet, Allah zsarnoki hatalma. A Mohamed által kijelölt üdvösség-útban döntő a betű szerinti engedelmesség.

 

Jézus Krisztus és Mohamed közti különbség egyenlő a megváltás és az önmegváltás közti különbséggel. 
Az Iszlám vallás nem ad érvényes választ arra a kérdésre: mi lesz a bűneimmel? A bűn mindnyájunk életének borzalmas valósága. Mindenki tudja ezt, akiben felébredt a lelkiismeret. Akár elismeri az ember vétkét, akár nem – előbb-utóbb rá kell ébrednie bűnös voltára. Mohamed nem tud mit mondani arra nézve, mit tegyen az ember bűneivel, azért csak azt mondogatja: ezt kell tenned, azt kell tenned! És ennek alapján építi fel az üdvösség útját. 
     Nála az üdvösség útja az önmegváltás útja. Ezen az úton hajszolja az embert. Ez az önmegváltás útja.

Jézus azonban így szól: én tettem érted valamit, és ez az üdvösség útja. „Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért.” (Mk 10,45) Ez az Evangélium, azaz örömhír. Ilyen örömhírt hiába is várnánk akármelyik vallásalapító szájából, ahogy hiába várnánk tőlük helyettes elégtételt szerző cselekedetet. Ilyenre képtelenek, mert maguk is bűnösök. 
     Csak Isten lehet a megváltónk. Ezért Mohamed csak egyet tudnak ajánlani: önmegváltást. Önmegváltás azonban a valóságban nincs. Senki nem bocsáthatja meg magának a bűneit, nem engedheti el a maga adósságát. Az egyszer kimondott hazugság hazugság marad, nem lehet meg nem történtté tenni. Az elkövetett házasságtörés házasságtörés marad mindörökké. Ezért nincs önmegváltás.

Minden bűnünkkel végül is Isten ellen vétkezünk. Ezért csak Ő bocsáthat meg. Allah azonban csak megtorlást ismer, szeretetet nem, ezért nála nincs is megbocsátás. Innen adódik a mohamedánok óriási vallási erőfeszítése önmaguk megváltása érdekében.

 

kereszt.jpg

 

 Jézustól tudjuk, hogy noha Isten igazságos, de  ugyanakkor Ő a szeretet. Mert igazságos, ezért van  golgotai kereszt. Ezért halt meg ott az Igaz – Jézus  Krisztus. Meghalt, hogy helyettesként magára vegye a  bűnért járó büntetést; meghalt, hogy eleget tegyen Isten  igazságosságának. Az igazság az egyik oldal, a másik a szeretet. Isten szeretetből nekünk ajándékozta Jézus elégtételt szerző áldozatát, s vele a bűnbocsánatot. Jézus Krisztus szeretetből váltott meg minket a kereszten. Kiváltott bennünket a Sátán uralma alól, a bűn és vétek hatalmából. Amire mi képtelenek vagyunk, azt Ő megtette. Ez a megváltás.

 

feltamadas.jpg

 

Mohamed meghalt. Krisztus azonban feltámadott és él. Jézus feltámadása pecsételi meg életét és munkáját. Jézus feltámadása a kereszten való megváltó tettének koronája. Jézus feltámadása teszi hatékonnyá számunkra a megváltás művét. Jézus feltámadása nélkül az Evangélium nem lenne Evangélium. 
     Jézus Krisztus azonban él, és itt van közöttünk. Jézus Krisztus – minden vallásalapítótól eltérően – így szólt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6) Jézus feltámadott és él, és ezért igaz és mindörökre igaz marad: „Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnek.” (ApCsel 4,12) 
     Az iszlám szigorú törvényvallás, melyek igája alatt az ember csak nyögni és sóhajtozni tud. Az Evangélium azonban Isten kijelentése Jézus Krisztusban.