Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Biblia fő üzenete

 

A Biblia fő üzenete

 

bibl..gif

 

A Biblia foglalkozik számos alapvető kérdéssel, az élet és halál, a jelen és a jövő, és így nehéz kiválasztani egyetlen témát, mint a legfontosabbat. A Bibliában két fő rész van. Nézzük meg röviden mindkettőt.

Az első azt sugallja, hogy a Biblia fő üzenete az üdvösség csodálatos bemutatása . A Szentírás alapvető üzenete az a jó hír, hogy az üdvösség Jézus Krisztusban van. Alapvető igazságok:

·         Isten megteremtette a fenséges világegyetemet és megkoronázta művét az első férfi és nő megteremtésével, bűntelen tökéletességben.

·         Ádám és Éva engedett a Sátán kísértésének, és bűnbe és szégyenbe esett. A bűn következménye a halál, de az emberek még mindig mindenhol szeretnek lázadni Isten ellen.

·         De Isten nem hagyta az emberiséget a bűn természetes pusztulásában. Ő úgy döntött, választ magának egy népet, különös gondoskodással vette körül. Közülük született a Megváltó az egész világ számára.

·         Isten elküldte a saját Fiát, Jézus Krisztust, hogy Ő viselje a félelmetes bűn következményeit. Isten nem hagyhatta figyelmen kívül a bűnt, de ő kiöntötte az összes haragját, az örök ítéltet a Fiára. Szörnyű szenvedés és halál a kereszten, ez volt a bűn ára.

·         A Jézus feltámadása által Isten bemutatja a bűn feletti győzelemét, és felhívja az embereket mindenütt, hogy azonosuljanak ezzel a győzelemmel, Jézus Krisztusba vetett hit által.

·         Ha megértjük és elfogadjuk a megváltást, és szívünkbe fogadjuk Jézust, megkapjuk az Ő bűntelen életét cserébe. Így Isten gyermeke lehetünk, az életünk értelmet nyer. Istennek közösségben élhetünk, körülvéve Isten szeretetével, az örökkévalóságig.

A második irányzat megtekinti a Bibliát egy egészen más perspektívából. Az üdvösség természetesen nagyon fontos, de ez csak része egy sokkal nagyobb üzenetnek. Ez a nagyobb üzenet messze túlmutat az üdvösségen. Célja minden időben és térben, kinyilatkoztatása Isten tervére és céljára az univerzumban. Itt is van számos alapvető igazság:

·         Isten az ő dinamikus és kreatív lényével megteremtette a világegyetemet, öröm és békesség volt benne.

·         Isten azonban nem az egyetlen transzcendens lény. Van egy lázadó és bukott lény neve Sátán, aki ellenzi, Istent és az ő tervét. Ő megtéveszti, és aláássa Isten célját mindenhol.

·         Ez a konfliktus jelzi a történelmet és az eredményeket a két királyságban. Sátán engedetlenségre uszít, és mindenre, ami bizarr és baljós. Veszekedésre és széthúzásra Isten népe között, gyakran a legszörnyűbb eszközzel.

·         Leküldte Fiát, Jézus Krisztust, a döntő órában ebben a konfliktusban. Jézus az ellenkezője volt minden pompának, a büszkeségnek, a kapzsiságnak és önzésnek, amit a Sátán elősegíti. Ő bűntelen életet élt.

·         A Krisztus halála, látszólag a Sátán győzelme, de Isten a feltámadás által valódi győzelemre vitte, és megoldotta a bűn problémáját.

·          Sátán még ura a világnak, de rájön, hogy nem tud nyerni. Isten népe most hírnökei az Ő jelenlegi és elkövetkező királyságának. Fokozatosan kialakul a végső konfliktus szerte a világon.

·         Végül a gonosz úgy lenyűgözi és rabul ejti az emberiséget, hogy a történelem vége elérkezik. Végül, Krisztus visszatér a földre, mint a győztes, és Isten királyságának székhelye az örökkévalóságig. Megítél élőket és holtakat cselekedeteik szerint. A cél: az Isten teremtésének és az egyetemes tervének megvalósítása.

Mindkét fenséges üzenet megtalálható a Bibliában. Ezek egyszerűen két szempontból egy fenséges téma: Isten terve népére és a kozmikus Királyságra. Mi a szíved válasza az üzenetre?

 adj_egy_bibliat.jpg

Kicsoda Isten? http://hitbol.hu/kicsoda-isten/

http://www.albaref.hu/videok/keresztyen_jatekfilmek_videok/A_Biblia_uzenete