Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jézus meghal a kereszten  

 

Részletek Dr. Gerhard Bergmann könyvéből:

 j.-kereszten.jpg

Mohamedánnak lenni nem olcsó dolog. Megszégyenítik a keresztényeket azzal, amilyen komolyan veszik vallásukat. Komolyan megalapozott felelettel tartozunk nekik.

Foglaljuk össze ezt rövid alapelvekben:  

 l. Jézus Krisztus személyében próféciák teljesültek be, a vallásalapítókéban soha. 

Már 700 évvel születése előtt megjövendölték Krisztus születése helyét (Mik 5,1). Jézus örökkévaló létéről is tanúskodik. Izajás 7,14-ben ezt olvassuk: „Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” Megjövendölték jeruzsálemi bevonulását (Zak 9,9), és ugyanígy szenvedését is (Iz 53,3-5; Zak 12,10). Azt is meg kell állapítanunk, hogy magának Jézusnak a próféciái is beteljesedtek, és Ő maga mondta: „Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” (Luk 24,44) Lássuk Mohamedet ebből a szemszögből: egyetlen prófécia sincs Mohamed mögött. 

 2. A vallásalapítók emberek csupán; Jézus Krisztus azonban valóságos ember, de Isten Fia; Mohamed és Krisztus közé az istenfiúság von éles határt. Jézus Krisztus mondja: „Aki engem látott, az Atyát is látta.” (Jn 14,9) Ilyent Mohamed soha nem mert mondani. 
          Jézus Krisztus mondja: „Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok” (Jn 8,58), és ezzel az Ószövetségben megjövendölt öröktől fogva való létéről tesz bizonyságot. Ilyet se mert mondani soha Mohamed. Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még, ha meghal is, élni fog” (Jn 11,25), és kizárólag csak Ő mondhatja: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,18/20) Ilyen királyi felségre valló kijelentéseket hiába keresünk a vallások alapítóinál. Egyetlenszerű Jézus abban, hogy magát Isten egyetlen, mindörökké érvényes kijelentésének vallja. 

3. Mohamed és Jézus Krisztus között nemcsak személyükre, hanem életükre nézve is különbség van: a bűntelenség különbsége. 
         Mohamed ember volt csupán, ezért élete felett a bűn árnyéka sötétlik. Mohamed az arab pusztaság szülötte volt. Élete még akkor is terhelt volt súlyos szexuális bűnökkel, mikor már az iszlám megalapításán tevékenykedett. 

     Egészen másként áll a dolog Jézus Krisztussal. Nála nem találunk megtisztulásért folytatott küzdelmet; Ő tiszta maradt a bűntől. Még ellenségeitől, az írástudóktól és farizeusoktól is nyugodtan kérdezheti: „Ki vádolhat bűnnel közületek?” (Jn 8, 46). Nem találták bűnösnek, noha szüntelenül leskelődtek utána, ezért el kellett némulniuk. Se hazugság, se szeretetlenség, gonosz szó, irigység vagy tisztátalanság nem volt az életében, noha szüntelenül találkozott ilyesmivel az emberek közt. Mégis szerette őket.

4. Mohamed és Jézus Krisztus között az a különbség, ami a vallás és az Evangélium közt. Mindnyájan találkozunk szenvedéssel, betegséggel, halállal. Dolgunk van jogtalansággal, erőszakkal, zsarnoksággal. Hogyan tudunk ezekkel a súlyos, részben végzetes problémákkal szembenézni: van-e Isten, van-e élet a halál után? Mi lesz velem, bűnössel? Ezek a kérdések magas falként tornyosulnak elénk, szegény emberek elé. Isten pedig a fal mögött van, ott rejtőzik. Az ember azonban nem tud meglenni Isten nélkül. 
     Mikor az ember át akar törni a falon, és így keres választ kérdéseire, az a vallás. A vallás tehát az emberből kiinduló kísérlet, hogy feleletet találjon végső kérdésére; hogy áttörjön a falon. De valamennyi vallás megreked a sűrű ködfalban, ezért egyetlen vallás sem tud végső bizonyságot mondani. 
     Gyökerében és lényegében ellentétes ezzel az Evangélium. A vallásnak spekulatív nézetei és tanai vannak. Jézus Krisztus azonban maga az Evangélium, és ugyanő az, aki az Evangéliumot hirdeti. Mivel pedig Jézus Krisztus egyetlenszerű, mivel Ő Istennek a teremtés előtt született Fia, ezért szívbeli bizonyossággal és boldogan vallhatjuk: Isten felelete valamennyi vallás számára: az Evangélium. Az Evangélium Isten önkijelentése, önközlése.

A vallás alulról felfelé vezető út. Az Evangélium a felülről lefelé vezető út. A vallás az embertől Istenhez törő út. Az Evangélium Isten útja az emberhez. Jézus Krisztus felülről lefelé törte át a ködfalat. Mohamed maga is ember, amint ennek tudatában is volt. Jézus azonban azt mondta: „Én vagyok az igazság.” (Jn 14,6) Ez az Evangélium. Ebből következik, hogy: 
     Jézus Krisztus saját kijelentése szerint Isten Fia; 
     ezt megerősítik a beteljesedett ószövetségi próféciák; 
     míg Mohamed, a vallásalapító tudta magáról, hogy ember, ezért kézen fekvő, hogy mindez kifejezésre jut abban a különbségben, amely Mohamed tanítása és Jézus Krisztus tanítása között van.

5. Jézus Evangéliuma messze felülmúlja Mohamed tanításait.

Gondolatok Krisztus Istenségéről:

 Miért nem vétkezett Jézus soha? 

http://filadelfia.hu/miert-nem-vetkezett-jezus-soha/

A 66 kanonizált Írás: http://www.biblia.hu/bevez/konyveks.htm

 

 

Képgaléria

Miért csak egyetlen út van?

Dátum: 2013.03.09
Fénykép: 1
Mappák: 0
 

Fényképek